Douglas McGregor opstillede i 1960´erne den såkaldte X-Y teori. Douglas McGregors teori X & Y er først og fremmest en teori om to modsatrettede menneskesyn og deres indflydelse på “valg” af lederstil. Det er lederstilen, der har indflydelse på motivationen, og McGregors teori er derfor kun indirekte en motivationsteori.
Alle mennesker har – bevidst eller ubevidst – en række grundlæggende opfattelser vedr.  den menneskelige natur. Disse antagelser medfører, at de i deres lederjob typisk vil vælge en lederstil frem for en anden.
McGregor opdelte disse holdninger efter deres to kontraster og kalder dem for henholdsvis teori X og teori Y.
Der er således tale om to modsatrettede “teorier” om den menneskelige natur.
TEAMBUILDING TEORIER
  • Teori X  mener, at mennesket er født dovent, uden ambitioner eller ønske om ansvar, selvisk, uden disciplin, modstander af forandringer og sandsynligvis modspiller i organisationens arbejde.
     
  • Teori Y mener til gengæld, at mennesket er vækst- og udviklingsorienteret, ansvarlig, virkelysten, disciplineret og kan identificere sig med organisationens mål og vision.

Teorien er relativ karikeret, men danner blandt andet grundlag for teorierne omkring situationsbestem ledelse. Ahakompagniet er certificeret i Situationsbestem ledelse. Situationsbestemt ledelse tager udgangspunkt i, at alle er forskellige, og at menneskers udgangspunkt for  løse deres opgaver er forskellige. Delegerende, støttende, coachende eller instruerende er de ledelses former der er situationsbestemte.