Social identitet teori blev fremlagt af Henri Tajfel og Ralph Turner i begyndelsen 70érne. Social identitet teori er baseret på vores erfaringer med hvem vi er . Den påstår vores identitet har 2 kilder, en sociale og en personlig. Identiteten er også en selvopfattelse samt vores selvværd. Med selvværd refererer jeg til værdiansættelse af jeget eller vores holdning til os selv. Vores sociale identitet er afledt af de grupper, vi tilhører i. Har grupperne høj status, kan vi få høj status. Resultatet er, at vi overvurderer værdien af vores egen gruppe og devaluere andre grupper .
Hvis vores personlige identitet er truet eller udfordret, vil vi overvurderer vores egen gruppe til vores sociale identitet kan styrkes. Den sociale identitet styrker også den personlige identitet. Som et resultat, identificerer vi os med vores idoler og vores venner og har bedre selvværd. Social sammenligning er en vigtig del af den sociale identitet.

Teorien, hvis ophavsmænd  hævder, at tilhørsforholdet til en social gruppe snarere er en nærværende del af medlemmets selvopfattelse, end en rolle, som individet har påtaget sig. Den hviler på to   psykologiske mekanismer: kognitiv klassifikation og individets søgen efter et grundlag for selværd.