At arbejde med den systemiske tankegang indenfor teambuilding og teamudvikling betyder at du skal  kunne sprogliggøre, og føre dialog med dine kunder, samarbejdspartnere, teammedlememer og ledere. Herigennem  skabes der  en helt ny forståelse og mening.  Et teamkursus der skaber resultater er afhængigt af hvilke historier der fortælles om fremtiden.
Den systemiske tankegang har sit udgangspunkt i forskellige former for systemteoretiske og kommunikationsteoretiske principper og er oprindeligt inspireret af antropologen og kommunikationsteoretikeren Gregory Bateson.
Bateson opfatter alt i verden som en form for kommunikation, dannelser og viderebringelse af informationer i levende systemer. Hans grundlæggende tanke er kontekst-begrebet, der indeholder den på en gang simple og komplicerede ide. Intet fænomen kan forstås alene, men kun i sammenhæng med sin kontekst.
Fra familieterapien er der herefter tilføjet en række spørge metodikker, der baserer sig på neutralitet, nysgerrighed, hypotesedannelse, cirkulær interviewmetode, paradoks og modparadoks og en nuanceret forståelse af begrebet tid.
Der lægges meget betydning på sproget i den systemiske metode. Det er gennem sproget, at vi skaber vores relationer, som vi indgår i. Dette er den socialkonstruktionistiske grundidé. Grunlæggende handler det om forståelsen af at vi hver især navigere på baggrund af vores kort og disse er kort og ikke vikreligheden, men et forsøg på at beskrive denne. Kortet beskriver vi  igennem vores brug af sproget og det tegnes igennem egne og andres overførte erfariner..