Hos Ahakompagniet er vi certificeret belbin instruktører. Teamrolle tanken blev oprindeligt udviklet af den engelske  psykolog,Meredith Belbin. Han udviklede et virksomhedsspil  på Henley Management College i England hvor han forsøgte at afkode hvad der gjorde nogle team markant mere effektive end andre. Efter 10 års forskning og mere en 120 team konstellationer fremlagde han sin teori omkring teamroller og effektivitet i teamet.

Vi har alle 2 roller når vi indgår i et team, det være sig arbejdsmæssigt, sportsligt eller privat. Den  funktionelle rolle giver sig selv. Man indgår i et team pga. ens faglige kompetencer samt tilknytningen til den organisation der skal løse opgaven.

Den anden er vores teamrolle der tager udgangspunkt i den enkeltes personlige ressourcer og kommer til udtryk på den måde den enkelte bidrager til teamets løsning af en opgave.

Dr. Meredith Belbin fandt, at følgende 9 teamroller,  bør være til stede i teams, for at sikre produktivitet og effektivitet.

Idémand: Kreativ, iderig og innovativ . Ser ting  fra nye vinkler. Inspirerende. Svag i sin kommunikation med andre. Glemsom og meget lidt praktisk anlagt. Kan ikke tåle kritik

Kontaktskaber: Social, engageret, nysgerrig og kommunikerende. Undersøger mulighederne. Skaber relationer. Flygtig. Taber hurtigt interessen, når den første begejstring har lagt sig. Taler gerne meget.

Koordinator: Tillidsvækkende, selvsikker og moden. Kan prioritere. sætte mål og fremtvinge beslutninger. Kan se andres talenter og forstår værdien. Kan have en tendens til at være manipulerende og “durkdreven”. Ikke nødvendigvis den med mest viden i teamet

Opstarter: Dynamisk, energisk og utålmodig. Udfordrer og skaber fornemmelse af tidspres. Finder vejen. Kan have meget temparement. Er utålmodig, påståelig og vedholdende. Kan blive provokeret.

Analysator: Analytisk, faktuel og objektiv. Vurderer tingene med den logiske og rationelle tilgang. Kan se flere synspunkter. Opfattes som direkte, kritisk og mistroisk. Noget tung og ikke så inspirerende for de andre.

Formidler: Social, udadvendt og iagttagende. Følsom, diplomatisk og fleksibel. Lyttende og søger at skabe et godt samarbejdsmiljø. Kan være ubeslutsom og vaklende i visse situationer. Kan være for følsom og for emotionel.

Organisator: Disciplineret, driftsikker og loyal. Effektiv når der skal produceres. Praktisk og flittig. Ufleksibel. Reagerer langsomt over for forandringer og er langsom til at tilpasse sig nye situationer.

Afslutter: Omhyggelig og samvittighedsfuld. Leder efter fejl og forglemmelser. Perfektionistisk, vedholdende og præcis. Kan have en tendens til at bekymre sig unødvendigt. Emsig samt bange for at begå fejl. Utilbøjelig til at delegere.

Specialist: tænder på at anskaffe sig specialviden og tekniske færdigheder. Højt fagligt engagement og selvtillid. Fokuseret på  sine mål og opgaver. Tendens til at blive enspænder og kan virke uinteresseret i andre mennesker. Fokuseret på sit område og bidrager typisk  snævert inden for dette.

De fleste mennesker dækker naturligt to eller tre af rollerne. Det betyder, at et team ikke behøver at bestå af mere end 4-6 personer for at kunne præstere optimalt. Dette kræver selvsagt, at personerne kompletterer hinanden, og at alle Belbins roller er repræsenteret i teamet.

Ved sammensætning af et team er det balancen, der er afgørende. Det gælder om at sammensætte et team der komplementerer godt  i forhold til hinanden, således at menneskers svage sider kompenseres, og de stærke sider og præferenser udnyttes fuldt ud. En workshop omkring belbin kan kombineres fint med flere af vores aktiviteter.