TEAMWORK UDEN HÅNDBREMSE

Teambuilding kurser
 • Fakta

  • Min. XX personer
 • Pris

  • XXX,- kr. ekskl. moms

TEAMWORK UDEN HÅNDBREMSE

Workshop med udgangspunkt i bestselleren “5 Dysfunctions of a Team”

Vi er certificeret i Patrick Lencionis workshop der tager udgangspunkt i hans bestseller “5 Dysfunctions of a Team”. Dette teambuilding kursus er en kombination af at arbejde med jeres teams og de forhindringer I møder samt en række øvelser og aktiviteter til at underbygge processen og skabe engagement og tillid.

Der er særligt fem dysfunktioner som gør at teams ofte ikke fungere optimalt:

 1. Manglende tillid
 2. Frygt for konflikter
 3. Mangel på engagement
 4. Undgår ansvarlighed
 5. Uopmærksomhed på resultater

Udbytte:

Deltagerne lærer at:

 • Opbygge tillid, som forudsætning for…
 • Konstruktiv håndtering af konflikter, der er grundlaget for at skabe…
 • Gensidig kommitment & engagement som fundament for…
 • Individuel ansvarlighed og ejerskab, som giver…
 • Resultat orientering

Deltagerne lærer at:

 • løse interne konflikter hurtigt og effektivt
 • udarbejde retningslinjer for teamet om f.eks. spilleregler, kommunikation og ledelse
 • manifestere teamets vision
 • implementere strategier, der gør teamets til et highperforming team
 • skabe et åbent og tillidsfuldt arbejdsmiljø
 • bryde fastlåste tankeprocessor og uhensigstmæssige adfærdsmønstre
 • se ideer og muligheder på nye måder
 • skabe tilgang til teamets sande potentiale
 • lave en handlingsplan for udvikling af teamets engagement, ansvarlighed og resultater

Teamudvikling  er et fælles projekt med individuelle forpligtelser, hvor samtlige medlemmer er ansvarlige for deres egen situation, og hvordan den udvikler sig. Under udviklingsprocessen er det afgørende , at deltagerne lærer hinanden endnu bedre at kende og bliver trygge i hinandens selskab. Vi supplerer workshop og indlæg med teambuilding aktiviteter der opmuntrer til at bryde grænser, udforske vaner, roller, samt at lære af hinanden.

Alle teamkurser

LET'S TALK