Gamification – Når arbejdet bliver som en leg…..

De sidste år er der et teambuilding fænomen der har løftet øjenbryn i adfærds psykologien. Traditionelt har man motiveret medarbejdere med Stokken eller guleroden for at påvirke produktivitet og den ønskede adfærd. Det har på mange måder været en metode der kun har været effektiv i virksomheder hvor arbejdsprocessorne har været faste og forandringer og behov for kreativitet og fleksibilitet har været minimal. Samtidigt har det skabt en masse silo tankegang hvor enkelte afdelinger tænker mere på sig selv en virksomheden samlet . Man har således forsøgt sig med en række teambuilding aktiviteter der typisk har fået dektagerne til at erkende at samarbejde og vidensdeling er vejen frem. Desværre har disse aktiviteter sjældent den store implementering i virksomheden så længe systemerne stadig væk belønner individet og afdelingens resultater. Der er derfor et voksende behov for værktøjer til at påvirke adfærden så positivt som muligt og herigennem får de bedst mulige resultater i stedet for at bruge resultater alene som en indikator for god adfærd. Det er set før at kollegaer der laver en relativ dårlig indsats godt kan få gode resultater pga. udefra kommende omstændigheder og ligeledes er der medarbejdere der udøver en god indsats der ikke nødvendigvis altid får gode resultater.

Derfor er det interessant hvordan gamification kan være en sublim måde at få  medarbejdere til at arbejde sammen på tværs og skabe stærke relationer og høj produktivitet.

Gamification : er det fænomen, at man tilsætter spilelementer til ting, som ikke er spil – eksempelvis ved at belønne ønsket brugeradfærd i denne rette sammenhæng. Gamification foregår i arbejdstiden og sikrer den ønskede adfærd samtidigt med at engagement og teamspirit øges.

Ahakompagniet arbejder på en række interessant værktøjer og softwareløsninger der kan gøre arbejdet til en leg :)

Se en interessant video om mulighederne for gamification : Gamification på vej